O çox bağışlayandır, çox sevəndir.

11-ci ayənin təfsirinə baxın.