O dedi: “Ey Rəbbim! Qocalıq məni haqladığı vaxt, zövcəm də sonsuz ikən mənim necə oğlum ola bilər?” Dedi: “Allah beləcə istədiyini edər”.

38-ci ayənin təfsirinə bax.