And olsun onu parıldadan gündüzə;

1-ci ayənin təfsirinə bax.