O, elə bir xəbərdir ki, onun barəsində ixtilafdadırlar.

1-ci ayənin təfsirinə bax.