O elə biridir ki, yetimi itələyib qovar;

1-ci ayənin təfsirinə bax.