O gecə mələklər və ruh Rəbbinin izni ilə hər bir işdən dolayı yerə enərlər.

1-ci ayənin təfsirinə bax.