O gün bəzi üzlərə isə toz-torpaq qonacaq,

33-cü ayənin təfsirinə bax.