O gün bu Cəhənnəm odunda qızdırılacaq və bununla onların alınlarına, böyürlərinə və kürəklərinə damğa vurulacaq və (onlara deyiləcək) “Budur özünüz üçün yığdıqlarınız. Elə isə dadın yığdıqlarınızı!”