O gün insanlar kəpənək kimi ətrafa səpələnəcək;

1-ci ayənin təfsirinə bax.