O gün ki, hər kəs etdiyi yaxşı və pis əməlləri hazır görəcək, özü ilə arasında çox böyük məsafə olmasını arzulayacaqdır. Allah sizi Özündən çəkindirir. Allah qullarına Şəfqətlidir”.

29-cu ayənin təfsirinə bax.