O gün Onun əzabı kimi heç kəs əzab verə bilməz!

24-cü ayənin təfsirinə bax.