O, heç kəsdən əvəzlənəcək bir mükafat ummaz

15-ci ayənin təfsirinə bax.