O, insanı qan laxtasından yaratdı.

1-ci ayənin təfsirinə bax.