O kəslər ki, insanlardan aldıqları zaman tam ölçüb alar

1-ci ayənin təfsirinə bax.