O kimsə ki, malını verib təmizlənər,

15-ci ayənin təfsirinə bax.