O kimsə ki, yalan sayar, üz döndərər!

15-ci ayənin təfsirinə bax.