O, lövhi-məhfuzdadır!

11-ci ayənin təfsirinə bax.