O, mütləq razı qalacaqdır!

15-ci ayənin təfsirinə bax.