O, qeybə görə günahkar deyildir.

15-ci ayənin təfsirinə bax.