O Rəbbin ki, qələmlə öyrətdi.

1-ci ayənin təfsirinə bax.