(O şeytan) ki, insanların ürəklərinə vəsvəsə salır,