O, təsnimlə qarışdırılıb

18-ci ayənin təfsirinə bax.