O zaman Allah yuxunda sənə onları az göstərmişdi. Əgər onları sənə çox göstərsəydi, mütləq qorxacaq və bu iş barəsində bir-birinizlə mübahisə edəcəkdiniz. Lakin Allah qurtardı. Şübhəsiz ki, O, qəlblərdəkini bilir.