Ona görə də Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs!

1-ci ayənin təfsirinə bax.