Ona nə mal-dövləti fayda verdi, nə də qazandığı

1-ci ayənin təfsirinə bax.