Onda Biz də onlara Öz tərəfimizdən böyük bir mükafat verər