Onda Biz də onlara Öz tərəfimizdən böyük bir mükafat verər

66-cı ayənin təfsirinə bax.