Onlar Allah üçün Onun yaratdığı əkindən və mal-qaradan pay ayırıb öz iddialarına əsasən: “Bu, Allah üçündür, bu da şərik qoşduqlarımız üçündür”– deyirlər. Şərikləri üçün ayırdıqları Allaha çatmır, Allah üçün ayırdıqları isə şəriklərinə çatır. Onların verdikləri hökm necə də pisdir!