Onlar Allaha tövbə edib Ondan bağışlanma diləməyəcəklər­? Allah ki Bağışlayandır, Rəhmlidir.