Onlar az bir dəyər  müqabilində Allahın ayələrini satdılar. Sonra da  Allahın yolundan döndərdilər. Onların etdiyi əməllər necə də pisdir!