Onlar: “Bu mal-qaranın qarınlarındakı kişilərimizə halal, qadınlarımıza isə haramdır”– deyirlər. Əgər o ölü doğularsa, hamısı onu şərik olurlar. Allah onları vəsflərinə görə cəzalandıracaqdır. Həqiqətən, O, Müdrikdir, Biləndir.