Onlar cinləri Allaha şərik qoşdular. Halbuki onları da yaratmışdır. Onlar bir şey bilmədən Onun üçün özlərindən oğullar və qızlar uydurdular. Allah onların uydurduqları sifətlərdən uzaqdır və ucadır.