Onlar dedilər: “Sən bizə gəlməzdən əvvəl də, sənin gəlişindən sonra da bizə əziyyət verildi”. Dedi: “Ola bilsin ki, Rəbbiniz düşməninizi məhv edib sizi yer üzünün varisləri təyin etsin, sonra da necə hərəkət edəcəyinizə baxsın”.