Onlar dişi dəvənin diz vətərini kəsdilər və Rəbbinin əmrindən çıxıb: “Ey Saleh! Əgər sən elçilərdənsənsə, bizə vəd etdiyin əzabı gətir”– dedilər.