Onlar insanlardan gizlədir, Allahdan isə gizlətmirlər. Halbuki onlar razı qalmadığı sözləri gecələr xəlvətdə söylədikləri vaxt belə, O, onların yanında olur. Allah onların nə etdiklərini əhatə edir.