Onlar küfr etdiklərinə və Məryəmə böyük bir böhtan dediklərinə görə,