Onlar namazı düzgün bir şəkildə qılar və verdiyimiz ruzidən infaq edərlər.