Onlar riyakarlıq edər,

1-ci ayənin təfsirinə bax.