Onlar sağ tərəf sahibləridir!

11-ci ayənin təfsirinə bax.