Onlar üçün ölçüb çəkdikdə isə əskildərlər

1-ci ayənin təfsirinə bax.