Onlara bişmiş gildən düzəlmiş daşlar atırdı.

1-ci ayənin təfsirinə bax.