Onlara qış və yay səfərini müyəssər edilməsi xatirinə.

1-ci ayənin təfsirinə bax.