Onlardan yalnız Qüdrətli, Təlifəlayiq olan Allaha iman gətirdiklərinə görə intiqam alırdılar.

1-ci ayənin təfsirinə bax.