Onları gördüklərində: “Doğrusu, bunlar azmışlardır!” – deyirdilər

29-cu ayənin təfsirinə bax.