Onların ən rəzili qalxdıqda,

11-ci ayənin təfsirinə bax.