Onların üstünə əbabil quşları göndərdi.

1-ci ayənin təfsirinə bax.