Onların yeməyi zəridən başqa bir şey olmayacaqdır.

1-ci ayənin təfsirinə bax.