Onu hansı şeydən yaratdı?

17-ci ayənin təfsirinə bax.