Onu yaxın olanlar görərlər

18-ci ayənin təfsirinə bax