Onun heç bir tayı-bərabəri də yoxdur!”

1-ci ayənin təfsirinə bax.