Orada boş söz və yalan eşitməyəcəklər.

31-ci ayənin təfsirinə bax.